Polityka prywatności serwisu – Zmienopinie.pl

Aplikacja zmienopinie.pl gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

1. Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

Analityka - Google Analytics

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu


2. Dalsze informacje na temat Danych Osobowych

Sprzedaż towarów i usług on-line

Dane osobowe: Różne typy danych

3. Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy

Dane osobowe: Różne typy danych, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Zawód, Prowincja, Stan, Kraj, Kod pocztowy/ZIP, Płeć, Data urodzenia, Adres, Numer faksu, Numer VAT, Nazwa firmy

Telefon kontaktowy

Dane osobowe: Numer telefonu

4. Rejestracja i uwierzytelnianie

Rejestracja bezpośrednia

Dane osobowe: Różne typy danych, Email, Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Prowincja, Kraj, Kod pocztowy/ZIP, Płeć, Data urodzenia, Miasto, Adres, Numer faksu, Numer VAT, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Obraz, Hasło, Numer Social Security (SSN), Identyfikator podatkowy

5. Dane kontaktowe

ILUMAX Sp. z o.o.
pomoc@zmienopinie.pl
ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa